bor:jo:mibor:jo:mi
bor:jo:mibor:jo:mi
bor:jo:mibor:jo:mi
bor:jo:mi
bor:jo:mi
bor:jo:mi
bor:jo:mi
bor:jo:mi
bor:jo:mi
ui uuii glass and mineral water
refill
bor:jo:mi
bor:jo:mi
bor:jo:mi
bor:jo:mi
bor:jo:mi
bor:jo:mi
bor:jo:mi

რა არის უნიკოდი?

უნიკოდის ყოველ სიმბოლოს შეესაბამება უნიკალური რიცხვი,
არა აქვს მნიშვნელობა რომელი პლატფორმაა,
არა აქვს მნიშვნელობა რომელი პროგრამაა,
არა აქვს მნიშვნელობა რომელი ენაა.

ფაქტიურად, კომპიუტერებს ურთიერთობა აქვთ მხოლოდ რიცხვებთან. მათ ნებისმიერი ასოსთვის ან სიმბოლოსთვის გამოყოფილი აქვთ უნიკალური რიცხვი. უნიკოდის გამოგონებამდე არსებობდა ასობით სხვადასხვა სახის კოდირების სისტემა, ასოების რიცხვებთან დასაკავშირებლად. არც ერთი კოდირების სისტემა არ შეიცავდა საჭირო რაოდენობის სიმბოლოებს: მაგალითად, მხოლოდ ევროსაბჭოს ესაჭიროება რამოდენიმე განსხვავებული კოდირება, რათა დაეკმაყოფილებინა ევროსაბჭოში შემავალი ქვეყნების ენები. ცალკეული ენებისათვის, როგორიცაა ინგლისური, არ არსებობდა ისეთი კოდირება, რომ ადეკვატური ყოფილიყო ყველა ასოს, სპეცსიმბოლოსა და პუნქტუაციის ნიშნისათვის.

სხვადასხვა კოდირების სისტემები კონფლიქტში მოდიოდნენ  ერთმანეთთან. ორ განსხვავებულ კოდირებაში ერთიდაიგივე რიცხვი გამოიყენებოდა სხვადასხვა ასოებისათვის, ან სხვადასხვა რიცხვები ერთი ასოსათვის. ნებისმიერი კომპიუტერი (განსაკუთრებით კი სერვერი) საჭიროებს მოემსახუროს სხვადასხვა ერთმანეთისგან განსხვავებულ კოდირებებს; და მაინც, როდესაც ხდება მონაცემების გადაყვანა სხვადასხვა კოდირებაში ან პლატფორმაზე, ეს პროცესი ყოველთვის დაკავშირებულია მონაცემების დაზიანების რისკთან.

უნიკოდი ცვლის ამ ყოველივეს!

უნიკოდი უზრუნველყოფს ყოველი სიმბოლოსათვის უნიკალურ რიცხვს, იმისდა მიუხედავად რომელი პლატფორმაა, რომელი პროგრამაა, რომელი ენაა. უნიკოდის სტანდარტი ათვისებულ იქნა ისეთი ინდუსტრიული ლიდერების მიერ როგორებიცაა Apple, HP, IBM, JustSystem, Microsoft, Oracle, SAP, Sun, Sybase, Unisys და სხვა მრავალი. უნიკოდი ესაჭიროება ისეთ თანამედროვე სტანდარტებს, როგორებიცაა XML, Java, ECMAScript (JavaScript), LDAP, CORBA 3.0, WML და ასე შემდეგ. და არის ოფიციალური გზა ISO/IEC 10646-ის განსახორციელებლად. უნიკოდის მხარდაჭერა აქვს უმრავლეს ოპერაციულ სისტემებს, ყველა თანამებროვე ბრაუზერს და სხვა მრავალ პროგრამებს. უნიკოდის სტანდარტის გამოჩენამ და მისი არსებობის აუცილებამ გამოკვეთა გლობალური პროგრამული უზრუნველყოფების ტენდენცია.

უნიკოდის ჩართვა კლიენტ-სერვერებში ან მრავალრიგიან აპლიკაციებში და ვებ გვერდებში საგრძნობლად ამცირებს სიმბოლოების გამოყენების დანახარჯებს. უნიკოდი იძლევა საშუალებებას ერთი პროგრამული პროდუქტი ან ვებ საითი გამოყენებულ იქნეს სხვადასხვა კომპიუტერულ პლატფორმაზე, ენაზე და სხვადასხვა ქვეყნებში რაიმე ცვლილებების გარეშე. ეს საშუალებას გვაძლევს მონაცემები ვცვალოთ განსხვავებულ სისტემებს შორის რაიმე დანაკარგის გარეშე.

უნიკოდის კონსორციუმის შესახებ

უნიკოდის კონსორციუმი არის არაკომერციული ორგანიზაცია, რომელიც დაარსებულია იმისათვის, რომ განავითაროს, გააფართოვოს და წინ წასწიოს უნიკოდის გამოყენება, რომელიც განსაზღვრავს ტექსტის გადმოცემას თანამედროვე პროგრამულ უზრუნველყოფაში და სტანდარტებში. ამ კონსორციუმის წევრები არიან მრავალი ორგანიზაციები და კორპორაციები კომპიუტერების და ინფორმაციის წარმოების დარგში. კონსორციუმი ფინანსდება მისი წევრების საწევრო შენატანებით. გაწევრიანებაშეუძლია ნებისმიერ ორგანიზაციას ან კერძო პირს მსოფლიოს ნებისმიერი კუთხიდან, რომელიც იყენებს უნიკოდის სტანდარტს და სურს ხელი შეუწყოს მის გავრცელებას და განვითარებას.

დამატებიმთი ინფორმაციისათვის იხილეთ სქოლიო სამაგალითო პროდუქტები რომლებშიც გამოყენებულია უნიკოდიტექნიკური ინსტრუქცია და სასარგებლო რესურსები.

Georgian translation by David A. Mchedlischvili and Michael Kaplan

რა არის უნიკოდი?

უნიკოდის ყოველ სიმბოლოს შეესაბამება უნიკალური რიცხვი,
არა აქვს მნიშვნელობა რომელი პლატფორმაა,
არა აქვს მნიშვნელობა რომელი პროგრამაა,
არა აქვს მნიშვნელობა რომელი ენაა.

ფაქტიურად, კომპიუტერებს ურთიერთობა აქვთ მხოლოდ რიცხვებთან. მათ ნებისმიერი ასოსთვის ან სიმბოლოსთვის გამოყოფილი აქვთ უნიკალური რიცხვი. უნიკოდის გამოგონებამდე არსებობდა ასობით სხვადასხვა სახის კოდირების სისტემა, ასოების რიცხვებთან დასაკავშირებლად. არც ერთი კოდირების სისტემა არ შეიცავდა საჭირო რაოდენობის სიმბოლოებს: მაგალითად, მხოლოდ ევროსაბჭოს ესაჭიროება რამოდენიმე განსხვავებული კოდირება, რათა დაეკმაყოფილებინა ევროსაბჭოში შემავალი ქვეყნების ენები. ცალკეული ენებისათვის, როგორიცაა ინგლისური, არ არსებობდა ისეთი კოდირება, რომ ადეკვატური ყოფილიყო ყველა ასოს, სპეცსიმბოლოსა და პუნქტუაციის ნიშნისათვის.

სხვადასხვა კოდირების სისტემები კონფლიქტში მოდიოდნენ  ერთმანეთთან. ორ განსხვავებულ კოდირებაში ერთიდაიგივე რიცხვი გამოიყენებოდა სხვადასხვა ასოებისათვის, ან სხვადასხვა რიცხვები ერთი ასოსათვის. ნებისმიერი კომპიუტერი (განსაკუთრებით კი სერვერი) საჭიროებს მოემსახუროს სხვადასხვა ერთმანეთისგან განსხვავებულ კოდირებებს; და მაინც, როდესაც ხდება მონაცემების გადაყვანა სხვადასხვა კოდირებაში ან პლატფორმაზე, ეს პროცესი ყოველთვის დაკავშირებულია მონაცემების დაზიანების რისკთან.

უნიკოდი ცვლის ამ ყოველივეს!

უნიკოდი უზრუნველყოფს ყოველი სიმბოლოსათვის უნიკალურ რიცხვს, იმისდა მიუხედავად რომელი პლატფორმაა, რომელი პროგრამაა, რომელი ენაა. უნიკოდის სტანდარტი ათვისებულ იქნა ისეთი ინდუსტრიული ლიდერების მიერ როგორებიცაა Apple, HP, IBM, JustSystem, Microsoft, Oracle, SAP, Sun, Sybase, Unisys და სხვა მრავალი. უნიკოდი ესაჭიროება ისეთ თანამედროვე სტანდარტებს, როგორებიცაა XML, Java, ECMAScript (JavaScript), LDAP, CORBA 3.0, WML და ასე შემდეგ. და არის ოფიციალური გზა ISO/IEC 10646-ის განსახორციელებლად. უნიკოდის მხარდაჭერა აქვს უმრავლეს ოპერაციულ სისტემებს, ყველა თანამებროვე ბრაუზერს და სხვა მრავალ პროგრამებს. უნიკოდის სტანდარტის გამოჩენამ და მისი არსებობის აუცილებამ გამოკვეთა გლობალური პროგრამული უზრუნველყოფების ტენდენცია.

უნიკოდის ჩართვა კლიენტ-სერვერებში ან მრავალრიგიან აპლიკაციებში და ვებ გვერდებში საგრძნობლად ამცირებს სიმბოლოების გამოყენების დანახარჯებს. უნიკოდი იძლევა საშუალებებას ერთი პროგრამული პროდუქტი ან ვებ საითი გამოყენებულ იქნეს სხვადასხვა კომპიუტერულ პლატფორმაზე, ენაზე და სხვადასხვა ქვეყნებში რაიმე ცვლილებების გარეშე. ეს საშუალებას გვაძლევს მონაცემები ვცვალოთ განსხვავებულ სისტემებს შორის რაიმე დანაკარგის გარეშე.

უნიკოდის კონსორციუმის შესახებ

უნიკოდის კონსორციუმი არის არაკომერციული ორგანიზაცია, რომელიც დაარსებულია იმისათვის, რომ განავითაროს, გააფართოვოს და წინ წასწიოს უნიკოდის გამოყენება, რომელიც განსაზღვრავს ტექსტის გადმოცემას თანამედროვე პროგრამულ უზრუნველყოფაში და სტანდარტებში. ამ კონსორციუმის წევრები არიან მრავალი ორგანიზაციები და კორპორაციები კომპიუტერების და ინფორმაციის წარმოების დარგში. კონსორციუმი ფინანსდება მისი წევრების საწევრო შენატანებით. გაწევრიანებაშეუძლია ნებისმიერ ორგანიზაციას ან კერძო პირს მსოფლიოს ნებისმიერი კუთხიდან, რომელიც იყენებს უნიკოდის სტანდარტს და სურს ხელი შეუწყოს მის გავრცელებას და განვითარებას.

დამატებიმთი ინფორმაციისათვის იხილეთ სქოლიო სამაგალითო პროდუქტები რომლებშიც გამოყენებულია უნიკოდიტექნიკური ინსტრუქცია და სასარგებლო რესურსები.

Georgian translation by David A. Mchedlischvili and Michael Kaplan

Georgia is bordered by the Russian Federation, Turkey, Armenia, Azerbaijan and the Black Sea. Enclosed high valleys, wide basins, health spas with famous mineral waters, caves and waterfalls combine in this land of varied landscapes and striking beauty. The capital, Tbilisi, stands on the banks of the River Mtkvari, in a valley surrounded by hills. It is best seen from the top of Mount Mtatsminda. With its warm climate, stone houses built around vine-draped courtyards, and winding streets, the city has a lively, Mediterranean atmosphere. Sukhumi, the capital of Abkhazia in the far northwest of Georgia, was until civil unrest a relaxed, sunny port/resort, renowned for its beaches fringed with palms and eucalyptus trees, lively open-air cafes and cosmopolitan population. Local dishes include pkhali (made from young spinach leaves pounded together with spices) and cured meat (basturma). Nightlife is to be found primarily in international hotels.
http://www.geres.ge

Georgia is bordered by the Russian Federation, Turkey, Armenia, Azerbaijan and the Black Sea. Enclosed high valleys, wide basins, health spas with famous mineral waters, caves and waterfalls combine in this land of varied landscapes and striking beauty. The capital, Tbilisi, stands on the banks of the River Mtkvari, in a valley surrounded by hills. It is best seen from the top of Mount Mtatsminda. With its warm climate, stone houses built around vine-draped courtyards, and winding streets, the city has a lively, Mediterranean atmosphere. Sukhumi, the capital of Abkhazia in the far northwest of Georgia, was until civil unrest a relaxed, sunny port/resort, renowned for its beaches fringed with palms and eucalyptus trees, lively open-air cafes and cosmopolitan population. Local dishes include pkhali (made from young spinach leaves pounded together with spices) and cured meat (basturma). Nightlife is to be found primarily in international hotels.
http://www.geres.ge

Georgia's main economic activities include the cultivation of agricultural products such as citrus fruits, tea, hazelnuts, and grapes; mining of manganese and copper; and output of a small industrial sector producing alcoholic and nonalcoholic beverages, metals, machinery, and chemicals. The country imports the bulk of its energy needs, including natural gas and oil products. Its only sizable internal energy resource is hydropower. Despite the severe damage the economy has suffered due to civil strife, Georgia, with the help of the IMF and World Bank, has made substantial economic gains since 1995, achieving positive GDP growth and curtailing inflation. However, the Georgian government suffers from limited resources due to a chronic failure to collect tax revenues. Georgia also suffers from energy shortages; it privatized the T'bilisi distribution network in 1998, but collection rates are low, making the venture unprofitable. The country is pinning its hopes for long-term recovery on its role as a transit state for pipelines and trade. The start of construction on the Baku-T'bilisi-Ceyhan pipeline in summer 2002 will bring much-needed investment and job opportunities to the country.
cia world factbook 2002

Georgia's main economic activities include the cultivation of agricultural products such as citrus fruits, tea, hazelnuts, and grapes; mining of manganese and copper; and output of a small industrial sector producing alcoholic and nonalcoholic beverages, metals, machinery, and chemicals. The country imports the bulk of its energy needs, including natural gas and oil products. Its only sizable internal energy resource is hydropower. Despite the severe damage the economy has suffered due to civil strife, Georgia, with the help of the IMF and World Bank, has made substantial economic gains since 1995, achieving positive GDP growth and curtailing inflation. However, the Georgian government suffers from limited resources due to a chronic failure to collect tax revenues. Georgia also suffers from energy shortages; it privatized the T'bilisi distribution network in 1998, but collection rates are low, making the venture unprofitable. The country is pinning its hopes for long-term recovery on its role as a transit state for pipelines and trade. The start of construction on the Baku-T'bilisi-Ceyhan pipeline in summer 2002 will bring much-needed investment and job opportunities to the country.
cia world factbook 2002

Georgia's main economic activities include the cultivation of agricultural products such as citrus fruits, tea, hazelnuts, and grapes; mining of manganese and copper; and output of a small industrial sector producing alcoholic and nonalcoholic beverages, metals, machinery, and chemicals. The country imports the bulk of its energy needs, including natural gas and oil products. Its only sizable internal energy resource is hydropower. Despite the severe damage the economy has suffered due to civil strife, Georgia, with the help of the IMF and World Bank, has made substantial economic gains since 1995, achieving positive GDP growth and curtailing inflation. However, the Georgian government suffers from limited resources due to a chronic failure to collect tax revenues. Georgia also suffers from energy shortages; it privatized the T'bilisi distribution network in 1998, but collection rates are low, making the venture unprofitable. The country is pinning its hopes for long-term recovery on its role as a transit state for pipelines and trade. The start of construction on the Baku-T'bilisi-Ceyhan pipeline in summer 2002 will bring much-needed investment and job opportunities to the country.
cia world factbook 2002

Georgia is bordered by the Russian Federation, Turkey, Armenia, Azerbaijan and the Black Sea. Enclosed high valleys, wide basins, health spas with famous mineral waters, caves and waterfalls combine in this land of varied landscapes and striking beauty. The capital, Tbilisi, stands on the banks of the River Mtkvari, in a valley surrounded by hills. It is best seen from the top of Mount Mtatsminda. With its warm climate, stone houses built around vine-draped courtyards, and winding streets, the city has a lively, Mediterranean atmosphere. Sukhumi, the capital of Abkhazia in the far northwest of Georgia, was until civil unrest a relaxed, sunny port/resort, renowned for its beaches fringed with palms and eucalyptus trees, lively open-air cafes and cosmopolitan population. Local dishes include pkhali (made from young spinach leaves pounded together with spices) and cured meat (basturma). Nightlife is to be found primarily in international hotels.
http://www.geres.ge

ბორაომი

ьоржоми

BORJOMI
bor:jo:mi
bor:jo:mi
bor:jo:mi
bor:jo:mi
bor:jo:mi
bor:jo:mi
bor:jo:mi
bor:jo:mi
bor:jo:mi
bor:jo:mi
bor:jo:mi
bor:jo:mi
bor:jo:mi
bor:jo:mi
bor:jo:mi
bor:jo:mi
bor:jo:mi
bor:jo:mi
bor:jo:mi
bor:jo:mi
bor:jo:mi
bor:jo:mi

ьоржоми

BORJOMI

ბორაომი

ьоржоми

BORJOMI

ბორაომი

ьоржоми

BORJOMI

ბორაომი

bor:jo:mibor:jo:mibor:jo:mibor:jo:mibor:jo:mi bor:jo:mibor:jo:mibor:jo:mibor:jo:mibor:jo:mi bor:jo:mibor:jo:mibor:jo:mibor:jo:mibor:jo:mi bor:jo:mibor:jo:mibor:jo:mibor:jo:mibor:jo:mi bor:jo:mibor:jo:mibor:jo:mibor:jo:mibor:jo:mi bor:jo:mibor:jo:mibor:jo:mibor:jo:mibor:jo:mi bor:jo:mibor:jo:mibor:jo:mibor:jo:mibor:jo:mi bor:jo:mibor:jo:mibor:jo:mi bor:jo:mibor:jo:mi bor:jo:mibor:jo:mi bor:jo:mibor:jo:mibor:jo:mi bor:jo:mibor:jo:mi bor:jo:mibor:jo:mibor:jo:mi